Nhân sống Robusta s14

Varieal (Giống) Robusta
Region (Vùng trồng) Lâm Hà – Lâm Đồng
Elevation (Độ cao) 800m
Process (Chế biến) CHẾ BIẾN ƯỚT ( Wash )
Ripe Rate (Tỉ lệ chín) 98-100%
Moisture (Độ ẩm) 12,5%
Foreing Matter (Tạp chất) 0.1%
Black (Đen) 0.1%
Break (Vỡ) 0.5%
Rate on Sieve (Tỉ lệ trên sàng) 90%
Bean size (Sàng) S14
Season (Niên vụ) 2022 – 2023
Packing (Đóng gói) 60kg/bao

Liên hệ 0968.83.83.80

 

Mã: ro_01 Danh mục: Từ khóa: